top of page
El Emperador (3).png

A carta do Colgado no Tarot é unha das máis enigmáticas e difíciles de interpretar debido á súa aparente contradición entre a pasividade e a liberación. A imaxe dun home colgado dunha árbore ou dun poste por un pé parece suxerir unha situación de sufrimento e sacrificio, con todo, a súa expresión facial é de serenidade e os seus brazos forman un triángulo investido, símbolo da transcendencia espiritual.

A figura do Colgado está nunha posición de cabeza cara abaixo, o que suxire un investimento da perspectiva habitual e unha necesidade de ver as cousas desde unha perspectiva diferente. É posible que o Colgado elixise voluntariamente esta posición para obter unha visión máis clara e profunda da súa situación, ou pode ser forzado a facelo como resultado de circunstancias externas.

En calquera caso, a carta do Colgado representa un momento de pausa e reflexión no camiño da vida. O Colgado alcanzou un punto de inflexión onde se deu conta de que o seu enfoque anterior non está a funcionar e necesita un cambio radical de dirección. En lugar de resistirse a esta nova realidade, o Colgado elixiu aceptala e abrazala, renunciando temporalmente ao control e permitindo que o proceso de transformación desenvólvase sen resistencia.

A imaxe da árbore ou poste ao que está colgado o personaxe tamén ten un significado simbólico. A árbore representa a conexión entre o mundo espiritual e o mundo terreal, mentres que o poste é un símbolo da ascensión espiritual. En ambos os casos, o Colgado está nun lugar onde pode obter unha comprensión máis profunda da súa ser interior e a súa relación co universo.

 

A carta do Colgado tamén suxire que o proceso de transformación é a miúdo doloroso e require dun sacrificio. O personaxe renunciou ao seu control e comodidade temporalmente para lograr unha maior liberación no futuro. Este sacrificio é a miúdo necesario para lograr un maior equilibrio e harmonía na vida.

 

En resumo, a carta do Colgado no Tarot representa un momento de rendición, reflexión e transformación. Pode ser un momento difícil e doloroso, pero é necesario para lograr un maior equilibrio e harmonía na vida. A figura do Colgado convídanos a renunciar temporalmente ao control e permitir que o proceso de transformación desenvólvase sen resistencia, para obter unha comprensión máis profunda do noso ser interior e a nosa relación co universo.

A carta do Colgado no amor suxire unha situación de espera, onde poida que esteas a sacrificar as túas necesidades persoais polo benestar da túa relación. Podes sentirche atrancado ou sen poder facer nada respecto diso. Con todo, tamén pode indicar un momento de introspección e reevaluación das túas relacións amorosas. Pode ser un momento para soltar o control e permitir que o universo tome o temón na túa vida amorosa. Tamén pode indicar a necesidade de establecer límites e equilibrar as túas necesidades coas da túa parella para ter unha relación saudable.

A carta do colgado no diñeiro no Tarot indica a necesidade de facer sacrificios e tomar decisións difíciles para lograr unha transformación na situación financeira. Pode implicar renunciar a certas comodidades e gastos innecesarios, ou mesmo aceptar unha redución de ingresos a curto prazo para obter maiores beneficios a longo prazo. Esta carta suxire un momento de incerteza financeira e a necesidade de atopar un equilibrio no orzamento.

 

En definitiva, o colgado no diñeiro indica a necesidade de tomar medidas drásticas para superar unha situación financeira difícil.

A carta do colgado no traballo no Tarot suxire que a persoa está a atravesar un momento de estancamento ou bloqueo na súa carreira. Pode indicar que a persoa necesita facer sacrificios ou tomar decisións difíciles para avanzar na súa traxectoria profesional, como aceptar unha redución salarial ou cambiar de traballo. Esta carta suxire a necesidade de adoptar unha perspectiva diferente ou innovadora para superar os obstáculos laborais.

 

Resumindo, o colgado no traballo indica a necesidade de facer cambios significativos na carreira para superar unha situación de estancamento ou bloqueo.

A carta do colgado no Tarot pode ter diversas interpretacións en canto á familia e amigos, pero en xeral suxire a necesidade de facer sacrificios ou tomar decisións difíciles en relación aos seres queridos. Pode indicar a necesidade de renunciar a certas comodidades ou desexos persoais para axudar a un amigo ou familiar en dificultades. Tamén pode suxerir a necesidade de adoptar unha perspectiva diferente ou máis comprensiva para solucionar problemas nas relacións interpersoais.

 

En resumo, o colgado na familia e amigos indica a necesidade de facer cambios significativos para mellorar as relacións e apoiar aos seres queridos.

A carta do colgado no Tarot para a saúde pode suxerir que a persoa está a atravesar un momento de estancamento ou bloqueo no seu benestar físico ou emocional. Pode indicar a necesidade de facer sacrificios ou tomar decisións difíciles para mellorar a saúde, como cambiar os hábitos alimentarios ou facer máis exercicio. Tamén pode suxerir a necesidade de adoptar unha perspectiva diferente ou máis comprensiva para solucionar problemas emocionais.

 

Resumindo, o colgado na saúde indica a necesidade de facer cambios significativos para superar unha situación de estancamento ou bloqueo e mellorar o benestar en xeral.

El Emperador (3).png

Cando a carta do colgado no Tarot aparece ao revés, o seu significado cambia en comparación coa súa posición normal. A miúdo interprétase como unha advertencia de que a persoa está a resistir a facer os cambios necesarios ou renuente a facer os sacrificios que son necesarios para avanzar na súa vida. Neste sentido, o colgado ao revés pode indicar unha tendencia para aferrarse ás cousas familiares, mesmo se non son beneficiosas, e a resistir os cambios necesarios para avanzar.

No contexto do diñeiro, o colgado ao revés pode suxerir que a persoa está a ser demasiado indulgente consigo mesma e gastando máis do que debería, ou que está a evitar tomar decisións difíciles que poderían mellorar a súa situación financeira a longo prazo. A persoa pode estar nunha posición de estancamento ou mesmo de retroceso en lugar de avanzar.

No ámbito laboral, o colgado ao revés pode indicar que a persoa sente atrapada nunha situación de traballo insatisfactoria pero resístese a tomar medidas para cambiala, como buscar outro traballo ou actualizar as súas habilidades. A persoa pode sentir que está a perder o tempo no seu traballo actual e que non está a avanzar na súa carreira, pero non está disposta a facer os sacrificios necesarios para avanzar.

En canto á familia e amigos, o colgado ao revés pode suxerir unha resistencia para facer cambios necesarios para mellorar as relacións, como admitir erros, desculparse ou ceder en discusións. A persoa pode estar a se aferrar a patróns de comportamento tóxicos ou conflitivos en lugar de facer os sacrificios necesarios para mellorar a dinámica das relacións.

No ámbito da saúde, o colgado ao revés pode indicar unha tendencia para ignorar os problemas de saúde ou a pospoñer o coidado persoal necesario. A persoa pode estar a se resistir a facer cambios no seu estilo de vida, como deixar de fumar ou reducir a inxesta de alcol, que poderían mellorar a súa saúde a longo prazo. ​

A carta do colgado ao revés no Tarot para o amor pode suxerir que a persoa está a resistir os cambios necesarios para mellorar a súa relación amorosa. Pode indicar que a persoa está a se aferrar a patróns tóxicos ou insatisfactorios e que necesita facer sacrificios para avanzar. Pode ser unha advertencia de que a persoa está a ser demasiado indulgente consigo mesma ou resistindo tomar decisións difíciles para mellorar a relación.

En resumo, a carta do colgado ao revés no Tarot suxire que a persoa está a resistir os cambios necesarios para avanzar na súa vida. A persoa pode estar a se aferrar a patróns de comportamento ou situacións insatisfactorias en lugar de facer os sacrificios necesarios para mellorar a súa situación. Se aparece esta carta nunha lectura do Tarot, recoméndase tomar un momento para reflexionar sobre o que está a impedir o progreso e considerar tomar medidas para avanzar na vida.

Navy Dark Modern Web Developer LinkedIn Banner (2).png
bottom of page