top of page

Os arcanos maiores son unha das dúas categorías principais de cartas do tarot, xunto cos arcanos menores. Estes arcanos maiores representan os aspectos máis profundos e importantes da vida humana, e son considerados por moitos como os piares fundamentais do tarot.

Os arcanos maiores están formados por 22 cartas numeradas do 0 ao 21, e cada unha delas representa unha imaxe arquetípica, un símbolo e unha interpretación xeralmente aceptada no mundo do tarot. Estas fichas pódense interpretar de diferentes xeitos, dependendo do contexto no que se utilicen e do significado que se lle asignen a cada unha delas.

En xeral, os arcanos maiores considéranse máis importantes que os arcanos menores, xa que reflicten aspectos máis profundos e influentes da vida humana. Os arcanos maiores adoitan interpretarse como unha secuencia simbólica que reflicte a traxectoria da vida, desde o nacemento ata a morte.

Cada unha das 22 cartas de arcanos principais representa un arquetipo universal, un aspecto da experiencia humana que é común a todas as culturas e sociedades. Estes arquetipos inclúen figuras como o mago, a emperatriz, o emperador, a sacerdotisa, o sumo sacerdote, os amantes, o carro, a xustiza, a torre, a morte, o diaño, a estrela, a lúa, o sol, o xuízo e o mundo.

Cada tarxeta ten unha imaxe icónica que representa o arquetipo correspondente, e esta imaxe adoita ir acompañada dunha serie de símbolos e obxectos que axudan a transmitir o seu significado. Por exemplo, os arcanos maiores do mago representan xeralmente a creatividade, a manifestación e o poder persoal, e a súa imaxe adoita mostrar a un mozo sostendo unha variña máxica e apuntándoa cara ao ceo, mentres que aos seus pés hai unha serie de obxectos simbólicos que representan as ferramentas e habilidades necesarias para manifestar a realidade.

 

En xeral, os arcanos maiores úsanse para ofrecer unha visión xeral dunha situación ou problema particular e para axudar ás persoas a comprender as forzas subxacentes que poden estar influíndo nas súas vidas. Algúns lectores de tarot tamén usan os arcanos maiores para proporcionar unha orientación máis específica sobre como abordar unha situación particular, ou para identificar desafíos ou obstáculos que poidan obstaculizar o éxito e a felicidade.

En resumo, os arcanos maiores son unha parte fundamental do tarot e representan os aspectos máis profundos e importantes da vida humana. Cada carta de arcanos principais representa un arquetipo universal e está deseñada para ofrecer unha visión xeral dunha situación particular, así como para axudar ás persoas a comprender as forzas subxacentes que poden estar influíndo nas súas vidas. Ao usar os arcanos maiores de forma eficaz, os lectores de tarot poden proporcionar orientación, comprensión e claridade sobre unha ampla gama de cuestións e situacións da vida.

Selecciona unha carta para ver o seu significado

13.png
6.png
14.png
11.png
17.png
18.png
2.png

A TORRE

20.png

O SOL

21.png
7.png
12.png
3.png

O DEMO

8.png

A ESTRELA

10.png

O XUIZO

5.png
15.png
1.png
9.png
El Emperador (3).png
22.png

A TEMPERANZA

16.png

A LÚA

19.png

O MUNDO

bottom of page