top of page
3.png

A carta do Tarot do Diaño é unha carta que nos advirte sobre a tentación, a adicción e os anexos. O Diaño representa as nosas peores tendencias e hábitos, o que indica que estamos obrigados a pensar e comportamentos negativos. Esta tarxeta invítanos a ser conscientes das nosas debilidades e liberarnos dos lazos que nos manteñen na escuridade.

O Diaño é unha figura poderosa que nos atrae ás tentacións e aos praceres mundanos. Ofrécenos a ilusión de felicidade e gratificación instantánea, pero manténnos atados ás nosas adiccións e desexos máis viles. A tarxeta do Diaño pídenos que sexamos conscientes das nosas tendencias e hábitos negativos e que nos liberemos deles para atopar a verdadeira felicidade e o crecemento espiritual.

Na carta do Tarot do Diaño, vemos unha figura metade home, metade animal, con cornos e ás de morcego. Está sentado nun trono e sostén un bastón nunha man e un facho na outra. Aos seus pés hai dúas figuras humanas espidas, un home e unha muller, que parecen estar atadas a el por cadeas. Esta imaxe simboliza a nosa loita contra as nosas tendencias negativas e a necesidade de liberarnos delas para atopar a liberdade e a autodeterminación.

O Diaño tamén representa os nosos medos e medos máis profundos. Amósanos os nosos pensamentos e emocións máis escuros e invítanos a enfrontalos e superalos. A tarxeta recórdanos que somos responsables dos nosos propios pensamentos e accións, e que podemos liberarnos das nosas adiccións e desexos máis básicos se estamos dispostos e decididos a facelo.

 

En resumo, a carta do Tarot do Diaño invítanos a ser conscientes das nosas tendencias e hábitos negativos, e a liberarnos deles para atopar a verdadeira felicidade e crecemento espiritual. Recórdanos que somos responsables dos nosos propios pensamentos e accións, e que podemos superar os nosos medos e medos máis profundos se temos vontade e determinación para facelo. A tarxeta do Demo é unha invitación á autorreflexión e á autotransformación, e lémbranos que sempre temos a capacidade de escoller o noso propio camiño e destino.

A carta do tarot do diaño namorado indica unha relación tóxica e adictiva, onde a paixón e o desexo poden levar á codependencia e ao sufrimento. Esta tarxeta suxire a necesidade de ser consciente das tendencias negativas na relación e liberarse delas para atopar unha verdadeira conexión emocional. Tamén pode indicar unha fase de autorreflexión e autotransformación na relación, onde hai que superar os medos e inseguridades para acadar unha maior madurez e estabilidade emocional.

A tarxeta de tarot Devil in Money pode indicar a tentación de lucrar a calquera prezo, o que leva a decisións impulsivas e perigosos riscos financeiros. Tamén pode indicar unha situación financeira difícil ou unha débeda que parece imposible de superar. Esta carta invítanos a ser conscientes das nosas tendencias negativas na xestión do diñeiro e a tomar decisións máis responsables e coidadosas. Tamén pode ser un chamamento a liberarnos dos grilletes financeiros e tomar medidas para recuperar o control das nosas finanzas e garantir a nosa estabilidade económica a longo prazo.

A tarxeta de Tarot do Diaño no traballo pode indicar un ambiente de traballo tóxico e opresivo, onde a ambición e a competencia poden levar á explotación e ao abuso. Tamén pode indicar a tentación de tomar atallos ou recorrer a prácticas deshonestas para acadar o éxito profesional, o que pode ter graves consecuencias a longo prazo. Esta carta invítanos a ser conscientes das nosas tendencias negativas no traballo e a tomar medidas para establecer límites saudables, coidar a nosa saúde emocional e profesional e traballar de forma ética e responsable para acadar os nosos obxectivos laborais.

A carta do Tarot do Diaño na familia e nos amigos pode indicar relacións tóxicas e conflitivas que poden ter un efecto negativo na nosa saúde emocional. Pode haber manipulación, envexa, celos e loitas polo poder e o control. Esta tarxeta invítanos a ser conscientes destas tendencias negativas e a establecer límites saudables nas nosas relacións. Tamén pode ser unha chamada a liberarnos dos lazos emocionais e tomar medidas para curar as nosas relacións e establecer unha comunicación máis clara e honesta. Isto pode axudarnos a atopar unha maior harmonía e equilibrio nas nosas relacións familiares e amizades.

A tarxeta do Tarot do Diaño en saúde pode indicar unha adicción ou un hábito tóxico que está a afectar negativamente á nosa saúde. Pode haber unha falta de autocontrol e unha tendencia a caer en patróns autodestrutivos. Esta carta invítanos a ser conscientes das nosas tendencias negativas na xestión da nosa saúde e a tomar medidas para curar e recuperar o noso benestar. Tamén pode ser unha chamada a buscar axuda profesional e apoio emocional para superar as nosas adiccións e hábitos tóxicos. Con iso, podemos recuperar a nosa saúde física e emocional e atopar o camiño cara a unha vida máis equilibrada e saudable.

3.png

Cando a carta do tarot do Diaño aparece boca abaixo, pode indicar que a persoa tomou o control dos seus instintos e conseguiu superar a tentación e as adiccións que antes a dominaban. Esta tarxeta invertida tamén pode indicar que a negatividade e a toxicidade están quedando atrás nas relacións persoais, no traballo e na vida en xeral.

En canto ao amor, a tarxeta do Demo invertida suxire que se están deixando atrás as relacións tóxicas e codedependentes e que se traballa para construír relacións máis saudables e equilibradas. A persoa pode estar aprendendo a quererse e respectarse, o que pode levar a relacións máis satisfactorias e duradeiras.

En termos de finanzas, a tarxeta Devil invertida pode indicar que te estás recuperando do gasto excesivo e tes máis control sobre o diñeiro e a débeda. A persoa pode estar tomando medidas para mellorar a súa situación financeira a longo prazo, como orzamentar, aforrar e buscar oportunidades de investimento.

No lugar de traballo, a tarxeta Devil invertida pode indicar que estás deixando atrás un ambiente de traballo tóxico ou unha situación laboral insatisfactoria. A persoa pode estar buscando unha nova oportunidade laboral que lle permita crecer profesionalmente e ser máis feliz no traballo.

Respecto á familia e aos amigos, a tarxeta do Diaño invertida suxire que a persoa está a liberarse de relacións tóxicas e de codependencia. A persoa pode estar establecendo límites máis claros e saudables nas súas relacións persoais, o que pode levar a relacións máis auténticas e satisfactorias cos seus seres queridos.

En canto á saúde, a tarxeta do Demo invertido pode indicar que se están deixando atrás hábitos pouco saudables ou adiccións, e que a persoa está a tomar medidas para mellorar o seu benestar físico e emocional. Pode ser un bo momento para buscar tratamento para calquera problema de saúde ou adicción.

En xeral, a tarxeta do Diaño invertida suxire que a persoa está facendo un progreso significativo no seu camiño de autodescubrimento e superación. Estás liberándote da negatividade e da toxicidade en todos os ámbitos da vida e abríndote a novas oportunidades de crecemento e felicidade. A clave é manter un enfoque equilibrado e consciente de todos os aspectos da vida e seguir avanzando con determinación e confianza.

Navy Dark Modern Web Developer LinkedIn Banner (2).png
bottom of page