top of page

 A LÚA

Tarot A Lúa.png

A carta da Lúa é unha das máis misteriosas e enigmáticas do Tarot. Representa a mente subconsciente e os medos, ansiedades e emocións que poden xurdir dela. O simbolismo da carta é escuro, cunha lúa chea no ceo. A lúa simboliza a dualidade, a luz e a escuridade, o consciente e o inconsciente.

A carta da Luna pode indicar un momento no que as emocións e os medos poden estar nublando a mente e creando incerteza. Pode ser necesario enfrontar os medos e os segredos ocultos para avanzar no camiño. A carta tamén pode representar a necesidade de explorar o subconsciente e atopar a verdade oculta no interior.

Nunha lectura do Tarot, a carta da Luna pode significar engano, ilusión e confusión. Pode indicar a presenza de segredos ou mentiras que deben ser descubertos. Tamén pode ser un recordatorio de prestar atención aos soños e as visións, e de non deixar que o medo controle a vida.

En resumo, a tarxeta da Lúa é un recordatorio de que o subconsciente pode ser un lugar escuro e misterioso, pero tamén pode ser unha fonte de intuición e sabedoría. É importante afrontar os medos e as ansiedades para avanzar no camiño da verdade e da claridade mental.

A carta da Lúa no amor pode indicar emocións confusas e enganosas. Pode sinalar unha atracción intensa e pasional, pero tamén unha falta de claridade e comprensión na relación. A carta da Luna pode simbolizar unha relación na que hai segredos ocultos, incerteza e confusión. Tamén pode representar unha situación na que un dos membros da parella está a ocultar algo ou sendo deshonesto. É importante prestar atención aos instintos e á intuición nunha relación cando aparece esta carta nunha lectura do tarot.

O seu simbolismo pode suxerir a necesidade de prestar atención á intuición e os instintos nas decisións financeiras e de negocios. A Lúa tamén pode representar a necesidade de ser cauteloso e reflexivo na toma de decisións financeiras e de non deixarse levar por emocións ou enganos.

En xeral, esta carta suxire a necesidade de manterse en sintonía coa súa intuición e ser consciente das posibles trampas e enganos no mundo financeiro.

A carta da Lúa no ámbito do traballo suxire que pode haber incerteza, confusión ou falta de claridade na contorna laboral. Poden xurdir situacións impredicibles ou cambios inesperados que poden xerar inquietude ou inseguridade no traballador. Esta carta tamén pode indicar a necesidade de explorar novas oportunidades e tomar riscos calculados para avanzar na carreira profesional. É importante manter unha mente aberta e ser adaptable aos cambios no traballo. A carta da Luna pode servir como recordatorio de que a intuición e a creatividade son valiosas no ámbito laboral.

A carta da Lúa na familia e amigos suxire que pode haber confusión e segredos no círculo social próximo. Pode haber situacións que non son o que parecen e pode ser difícil confiar nas persoas. A carta tamén pode indicar unha necesidade de establecer límites claros e saudables nas relacións persoais para evitar conflitos e malentendidos. Se a carta aparece investida, pode indicar unha situación aínda máis tensa, con problemas emocionais e de comunicación que necesitan ser abordados con prudencia e paciencia.

En xeral, é importante ser sincero e auténtico nas relacións, e buscar a verdade detrás de calquera situación confusa ou misteriosa.

A carta da Lúa na saúde podería indicar que algo non é o que parece ou que se están ocultando certos aspectos. Pode indicar confusións, incertezas, medos, inseguridades ou enganos no ámbito da saúde. É importante ter precaución coas decisións e confiar na intuición e a sabedoría interior. Tamén pode ser un momento para revisar crenzas e emocións profundas que poidan estar a afectar a saúde. En xeral, suxírese ter unha actitude máis contemplativa e meditativa para atopar a claridade e a verdade neste ámbito. É importante buscar axuda profesional se se ten algunha preocupación ou síntoma de saúde.

16.png

A carta da Lúa ao revés representa un momento de confusión, engano e falta de claridade nunha situación ou problema en particular. Pode indicar que hai algo oculto ou descoñecido que se está evitando e que está a afectar negativamente á persoa. ​

No plano emocional, a carta da Lúa ao revés pode indicar inseguridades, medos ou ansiedades que están a causar estragos na vida da persoa. Poden xurdir emocións reprimidas ou traumas do pasado que necesitan ser resoltos para avanzar na vida.

En canto ás relacións, pode ser un momento no que se estea sendo enganado ou manipulado por alguén próximo, ou que se estea ignorando algún problema nunha relación. Tamén pode indicar un período de soidade ou de sentirse desconectado das persoas que se queren.

No ámbito laboral, a carta da Lúa ao revés pode indicar falta de claridade nos obxectivos, un ambiente de traballo pouco seguro ou unha falta de confianza nas decisións tomadas. Pode haber enganos ou manipulacións na contorna laboral, o que pode levar á persoa para tomar decisións equivocadas.

No aspecto financeiro, a carta da Lúa ao revés pode indicar problemas de desequilibrio nas finanzas, falta de transparencia ou mesmo estafas. Tamén pode indicar a necesidade de ser máis coidadoso ao tomar decisións financeiras, especialmente se se ten pouca información sobre un investimento ou un negocio.

En canto á saúde, pode haber problemas emocionais que estean a afectar negativamente á saúde física, ou pode haber unha falta de claridade en canto a un diagnóstico ou tratamento médico. Tamén pode indicar a necesidade de prestar máis atención á saúde mental e emocional.

En xeral, a carta da Lúa ao revés é unha chamada para prestar máis atención á intuición e a confiar nun mesmo. Pode haber unha necesidade de afrontar o que se está evitando ou ignorando, para poder avanzar e atopar a claridade necesaria para tomar decisións informadas e adecuadas na vida.

Navy Dark Modern Web Developer LinkedIn Banner (2).png
bottom of page