top of page
18.png

A carta da morte no Tarot simboliza o final dun ciclo e o comezo dun novo, a transformación e o cambio inevitable. Esta carta asóciase coa idea de deixar ir o pasado e aceptar o descoñecido, incluso o que pode ser incómodo ou aterrador. A morte non é só un final, senón un portal cara a algo novo e diferente, o que a converte nunha carta moi poderosa.

Na lectura do Tarot, a carta da morte pode aparecer como un sinal para deixar atrás vellos patróns de pensamento ou comportamento que xa non funcionan, e para aceptar a necesidade de cambios significativos. Pode ser un chamado a enfrontar os medos e as inseguridades que estiveron detendo ao individuo, e abrazar o futuro con valentía e determinación.

Nalgúns casos, a carta da morte pode indicar que unha situación ou relación está a chegar ao seu fin, e que é hora de deixala ir. Tamén pode ser un sinal para liberarse da culpa, a vergoña ou a dor do pasado, e avanzar cara a unha nova fase da vida.

Aínda que a carta da morte a miúdo interprétase como algo negativo, a súa mensaxe é en realidade máis complexo. A morte non sempre é unha perda, senón unha oportunidade para crecer e evolucionar. Neste sentido, a carta da morte pode ser vista como unha invitación para abrazar a vida con máis intensidade e facer cambios significativos que permitan ao individuo crecer e florecer no futuro.

En resumo, a carta da morte no Tarot representa o fin dun ciclo e o comezo dun novo, a transformación e o cambio inevitable. Esta carta pode ser incómoda, pero é necesaria para o crecemento persoal e pode ofrecer unha oportunidade para liberarse do pasado e avanzar cara a un futuro máis brillante.

​No contexto do amor, a carta da morte no Tarot pode representar o fin dunha relación ou a necesidade de deixar atrás vellos patróns e hábitos para avanzar nunha relación. Pode ser un sinal para enfrontar os medos e as inseguridades que estiveron detendo ao individuo nas súas relacións anteriores e abrazar o futuro con valentía e determinación.

 

En resumo, a carta da morte no amor é unha invitación para deixar ir o pasado e avanzar cara a novas posibilidades amorosas.

No contexto do diñeiro, a carta da morte no Tarot pode representar cambios financeiros significativos, como o final dun negocio ou a necesidade de abandonar certos investimentos ou estratexias financeiras. Pode ser un sinal para deixar ir o vello e abrirse a novas oportunidades financeiras, mesmo se son incómodas ou descoñecidas.

A carta da morte no diñeiro pode ser unha invitación para aceptar os cambios inevitables na vida e avanzar con determinación cara a un futuro financeiro máis brillante.

No contexto do traballo, a carta da morte no Tarot pode representar cambios significativos na carreira ou a necesidade de deixar atrás vellos patróns e hábitos no traballo. Pode ser un sinal para enfrontar os medos e as inseguridades que estiveron detendo ao individuo na súa carreira e abrazar o futuro con valentía e determinación.

A carta da morte no traballo pode ser unha invitación para aceptar os cambios inevitables na vida laboral e avanzar cara a novas oportunidades, mesmo se son descoñecidas ou incómodas.

No contexto da familia e amigos, a carta da morte no Tarot pode representar cambios significativos nas relacións persoais, como a necesidade de deixar ir a vellos amigos ou familiares para avanzar na vida. Pode ser un sinal para enfrontar os medos e as inseguridades que estiveron detendo ao individuo nas súas relacións persoais e abrazar o futuro con valentía e determinación.

A carta da morte na familia e amigos pode ser unha invitación para aceptar os cambios inevitables nas relacións persoais e avanzar cara a novas conexións e amizades.

No contexto da saúde, a carta da morte no Tarot pode representar cambios importantes na saúde física ou mental do individuo. Pode ser un sinal para deixar ir vellos hábitos ou patróns de comportamento pouco saudables e abrazar un estilo de vida máis saudable. A carta da morte na saúde tamén pode representar a necesidade de aceptar os cambios inevitables na saúde, como o envellecemento ou unha enfermidade crónica, e abrazar a vida con valentía e determinación.

En resumo, a carta da morte na saúde é unha invitación para enfrontar os cambios inevitables e tomar medidas para mellorar a saúde.

18.png

Cando a carta da morte aparece ao revés nunha lectura do Tarot, pode indicar un estancamento ou resistencia ao cambio na área que se está lendo. A enerxía da morte investida pode representar o medo ao cambio e a resistencia para deixar ir o que xa non serve na vida do individuo.

No ámbito do traballo, a carta da morte ao revés pode indicar unha falta de progreso ou estancamento na carreira. É posible que o individuo estea atrapado nun traballo que xa non lle satisfai, pero non ten a coraxe de deixalo. A carta da morte investida pode ser unha chamada á acción para o individuo para deixar ir o que xa non lle serve e abrirse a novas oportunidades na súa carreira.

No ámbito do amor, a carta da morte ao revés pode indicar unha resistencia ao cambio nunha relación ou a incapacidade de deixar ir unha relación que xa non funciona. Pode haber unha sensación de estancamento ou de estar atrapado nunha relación pouco saudable. A carta da morte investida pode ser unha invitación para enfrontar os medos e as inseguridades que están a deter ao individuo na súa vida amorosa e a deixar ir o que xa non serve para facer espazo para novas relacións saudables.

En canto ao diñeiro, a carta da morte ao revés pode indicar a resistencia para cambiar certos hábitos financeiros ou a falta de coraxe para enfrontar certos cambios financeiros necesarios. Pode haber unha sensación de estancamento na situación financeira do individuo. A carta da morte investida pode ser unha invitación para o individuo para enfrontar os medos e tomar medidas para cambiar a súa situación financeira.

No ámbito da familia e amigos, a carta da morte ao revés pode indicar a resistencia para deixar ir a certos amigos ou familiares que xa non serven na vida do individuo. Pode haber unha sensación de estancamento nas relacións persoais do individuo. A carta da morte investida pode ser unha invitación para que o individuo enfronte os seus medos e tome medidas para mellorar as súas relacións persoais.

No ámbito da saúde, a carta da morte ao revés pode indicar a resistencia para facer cambios necesarios no estilo de vida ou a falta de coraxe para enfrontar certas condicións de saúde. Pode haber unha sensación de estancamento na saúde do individuo. A carta da morte investida pode ser unha invitación para que o individuo enfronte os seus medos e tome medidas para mellorar a súa saúde.

En xeral, a carta da morte ao revés nunha lectura do Tarot pode indicar a necesidade de enfrontar os medos e as resistencias ao cambio nas diferentes áreas da vida do individuo. É unha invitación para deixar ir o que xa non serve e abrirse a novas oportunidades e crecemento. A morte investida pode ser un sinal para o individuo para tomar medidas para avanzar na súa vida e superar o estancamento ou resistencia que está a experimentar.

Navy Dark Modern Web Developer LinkedIn Banner (2).png
bottom of page